W dniu 15.06.2021 r. o godzinie 11.00 w foyer Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża) w obecności Komisji Nadzoru odbyło się losowanie nagród w loterii promocyjnej pn. Rozlicz PIT w Łomży i zdobądź nagrody.
Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej w dniach 16-17.06.2021 r., telefonicznie na numer telefonu kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii.
W trakcie rozmów telefonicznych Laureaci będą proszeni o przesłania w formie elektronicznej kopi pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2020 r. wraz z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Łomży lub w przypadku składania deklaracji podatkowej PIT w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet lub usługi e-PIT - dokumentu Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz kopię pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2020 r. z nadanym numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na dokumencie UPO.
Dokumenty Laureata winny być wysłane w postaci czytelnego skanu w formacie pliku JPG lub PDF, o rozmiarze nie większym
niż 4 MB.
W temacie wiadomości e-mail należy wskazać nazwę Loterii, czyli "Rozlicz PIT w Łomży i zdobądź nagrody!", oraz imię i nazwisko Laureata.
Laureat zobowiązany jest do przesłania dokumentów na adres e-mail: iwona@premiumoutdoor.com.pl